Voolu 5, Kuressaare 93815
53433805

Mis on digisaar ?

D

igiSaar on Saare maakonna omavalitsuste ühisprojekt, mille eesmärgiks on luua saarele kaasaegne IT-taristu, mis annab võimaluse paremateks elu- ja töötingimusteks. Praeguse aja infoühiskonnas on kvaliteetne ja kiire internetiühendus maapiirkondade konkurentsivõime ja hea elukeskkonna säilitamiseks oluline eeldus.

Soodne
DigiSaar projekt on soodsaim neile, kes liituvad sellega praegu. Seda seetõttu, et ehitust toetab ka riik. Hilisemad liitujad maksavad tasu juba vastavalt tegelikele kuludele.
KIIRUS
DigiSaar projektiga loodav valguskaablivõrk võimaldab kasutada ka kõige kiiremaid internetipakette.
KVALITEET
DigiSaar lairibaühendus on kvaliteetne ja ülikiire sõltumata ilmast, vahemaast või sellest, kui palju on piirkonnas teisi internetikasutajaid. Lairiba püsiühendus suudab tagada kvaliteetse alla- ja üleslaadimiskiiruse igas olukorras.
TULEVIK
DigiSaar projektiga loodav valguskaablivõrk on väga pikaealine ja kestab põlvkondi. Need lahendused ei vanane tehnoloogiliselt ning võrgu kvaliteet on piisav ka kiirete arengute puhul.
SUHTLUS

DigiSaar ühenduse kaudu on suhtlus pere ja sõpradega alati võimalik ja lihtne. Viibigu nad siis kõrvalmajas või hoopis maakera kuklapoolel. Hea ja kvaliteetne ühendus võimaldab suhelda ükskõik missugust tehnoloogilist viisi kasutades. Kõne, video või pilt jõuab alati kohale.

TÖÖTAMINE

DigiSaar võrgu stabiilne ja kiire internetiühendus tagab inimestele paremad töötamis- ja õppimisvõimalused – inimesed saavad teha kaugtööd kodukontoris, osaleda interneti vahendusel loengutel ja seminaridel, teha koolitöid.

TURVALISUS

Stabiilne ja kvaliteetne ühendus võimaldab oma varadel silma peal hoida ka kodust eemal olles. Turvasüsteemide abil saab kodus toimuvat jälgida ja olla kindel, et ükski kurikael ei himusta teie vara ega tormituul langeta puid majale. Hea ühendus on abiks, et eemal olles ulatada virtuaalne abikäsi seenioridele sotsiaalhoolduse rakenduste abil.

MEELELAHUTUS

DigiSaar ühendus aitab sisustada Eesti pikki ja pimedaid õhtuid – kodu lairibaühenduse kaudu jõuab telerisse kvaliteetne televisioon koos muude lisateenustega. Hea ühendus võimaldab osaleda sotsiaalmeedias, saada informatsiooni.

MISSUGUSEID TEENUSEID SAAB KASUTADA?
D

igiSaar võrguühenduse peamiseks märksõnaks on kvaliteet. Ühendus on stabiilne, mahukas, sõltumatu. Samuti paindlik, sest iga tarbija saab endale kasutamiseks valida sobivad mahud ja teenused – nii interneti, televisiooni kui ka lauatelefoni, mis on kõik ühendatud ühte võrku. Nendele lisanduvad muud teenused, mis vajavad toimimiseks kvaliteetset ja stabiilset internetiühendust: turva-, pilve-, sotsiaalteenused. Vajadusel saab tekitada kodu ümbrusesse ka WiFi-võrgu ning töötada kas aias istudes või mererannas olles

KUIDAS DIGISAAR TEKIB?

D

DigiSaar ühendus tuuakse majja valguskaabliga. Majani jõuab kaabel kas olemasolevate elektripostid külge kinnitatuna või siis maaliini pidi. DigiSaar ühendus ehitatakse nende majapidamisteni, mis on projektiga liitunud. Kaablivõrk hakkab kuuluma omavalitsuste poolt loodavale võrguettevõttele, kes rendib omakorda võrku teenusepakkujatele. Valikuvõimaluste paljusus teeb kasutamise soodsamaks.

MILLAL HAKATAKSE EHITAMA?

Praegu on DigiSaar projekti ettevalmistav etapp, et selgitada välja, kuhu ja kui palju on vaja võrku ehitada. Seejärel luuakse võrguettevõte ja viiakse läbi rahastamine. Kogu ettevalmistav töö saab tehtud 2017. aasta jooksul. Valguskaabli võrku hakatakse ehitama tuleval aasta ning täpsematest etappidest ja ajakavadest antakse üldsusele teada.

KES PAKUB TEENUST ?

DigiSaar võrgu kaudu saavad tarbijale hakata teenust pakkuma kõik sideteenuste pakkujad. Tarbija otsustab ise, missuguse teenusepakkuja teenust ta kasutada soovib.

KUI PALJU SEE MAKSAB ?

DigiSaar projekti ehitamist toetab riik ning tegu ei ole kasumi teenimisele suunatud ettevõtmisega. Seetõttu on ka võrguga kohe alguses liitunutele liitumistasu minimaalne. Eeldatav liitumistasu peaks jääma mõnesaja euro piiresse. Täpne summa selgub ettevalmistavate tööde käigus. Edasine kuutasu sõltub sellest, missuguseid teenuseid tarbija kasutab ja kes on teenusepakkuja. Kindlasti suudab see konkureerida täna turul olevate teenusepakketide hindadega.