Voolu 5, Kuressaare 93815
53433805

DigiSaar jätkab kiire internetiühenduse sooviavalduste vastuvõtmist

DigiSaar jätkab kiire internetiühenduse sooviavalduste vastuvõtmist

DigiSaar OÜ jätkab sooviavalduste kogumist ja kiire interneti vajaduse kaardistamist Saaremaal ja Muhumaal.

„Meile teadaoleva info kohaselt ei jää digiprojektid teostamata, vaid raha jagamise tingimused on oluliselt täpsustunud,“ rääkis DigiSaar OÜ nõukogu esimees Raido Külaots. „Sõltumata sellest, kes võidab avatud konkursi „viimase miili“ toetusele, on ministeerium seisukohal, et nii meie kui ka mandri digiprojektidega tuleb teha koostööd.“

Algselt oli kavas ülikiire internetiühenduse „viimase miili“ toetusskeem ellu rakendada omavalitsuste digiprojektide kaudu. Siiani töös olnud versioon, kus rahastus oleks olnud toetusena otse  kohalike omavalitsuste digiprojektidele, oleks pidanud taotlema riigiabi luba Euroopa Komisjonilt. Täpsustunud tingimused toetuvad Euroopa Komisjoni grupierandi reeglitele. Konkurss toetusele on kõigile turuosalistele avatud ja selle eesmärk on toetada kõigile operaatoritele kasutatava avatud võrgu ehitamist.

„DigiSaare jaoks tähendab see seda, et võimalike huviliste ring toetuse saamiseks on laienenud, näiteks on huvi tundnud Elektrilevi ja Telia,“ märkis Külaots. „Teisalt tähendab riigiabi loa küsimise kuudepikkusest protsessist loobumine seda, et toetus avaneb kiiremini ja ülikiire võrguühendus jõuab kodudesse varem.“

Digisaare ja Saaremaa valla esindajad koos kõigi teiste maakondade ja digiprojektide esindajatega on kutsutud 6. novembril Riigikogus toimuvale arutelule, kus saavad kaasa rääkida kõik asjaosalised.

DigiSaar OÜ on Saaremaa ja Muhu valdade ühisprojekt, mille eesmärgiks on luua saartele kaasaegne IT-taristu, mis annab võimaluse paremateks elu- ja töötingimusteks.

Sooviavaldusi ülikiire internetivõrguga liitumiseks Saare- ja Muhumaal saab esitada veebilehel www.digisaar.ee. 24. oktoobri seisuga oli esitatud 1450 sooviavaldust.