Voolu 5, Kuressaare 93815
53433805

Meie Maa: DigiSaare projekt võtab kuju

Viimasel Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse koosolekul oli fookuses DigiSaare projekt, mille eesmärk on võimaldada saarlastele töökindlat, kiiret ja taskukohast internetiühendust, sõltumata asukohast.

Linnavalitsuse projektijuhi Tiit Kaasiku sõnul on vabariigi valitsusel kavas ehitada välja interneti lairibaühendus ja lahendada riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös kiire interneti nn viimase miili küsimus.

Aastatel 2018 ja 2019 panustab riik nn viimase miili väljaehitamisse 20 miljonit eurot. Praeguse tööversiooni järgi on projektide riigipoolne toetus 35% ja omafinantseering 65%. Projekt peab looma vähemalt 1000 liitumist.

https://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=76914&term=digisaar